Wil je vrijwilliger worden?

Om vrijwilliger te worden zijn de volgende persoonlijke kwaliteiten en praktische criteria van belang:

 • Warm, hartelijk en is nieuwsgierig naar de ander
 • Gemotiveerd, enthousiast en open
 • Is in staat om kritiek of feedback te ontvangen
 • Kan luisteren en is communicatief vaardig
 • Heeft geduld en komt niet gelijk met oplossingen
 • Kan grenzen stellen en zich inleven
 • 21 jaar of ouder
 • Een dagdeel per week beschikbaar voor tenminste een jaar

Cursus
Vivaldi biedt een korte cursus aan van drie dagdelen voor nieuwe vrijwilligers. De cursus is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden, communicatie en de grenzen van jezelf.

Terugkomavonden
Vrijwilligers doen nogal wat indrukken op tijdens hun vrijwilligerswerk. Soms zijn er vragen hoe met bepaalde situaties om te gaan. Tijdens terugkomavonden kunnen vrijwilligers ervaringen delen en elkaar vragen stellen en adviezen geven hoe iets aan te pakken.

Evaluatiemomenten
Tijdens de contactperiode van een jaar zijn er evaluatiemomenten met de projectleider, het maatje en de vrijwilliger. Hierbij worden de ervaringen besproken en afspraken gemaakt over de voortgang van het contact.

Effecten van Vivaldi  
Op het moment dat een cliënt op onze wachtlijst komt is er positieve aandacht:  
 • “Iemand denkt aan mij en wil belangeloos iets voor mij doen” 
 • Het contact met de vrijwilliger is om naar uit te kijken, is betekenisvol en om van na te genieten.
 • Aandacht geven en luisteren is heel waardevol en is een levensbehoefte. 
 • Van de bank afkomen en naar buiten gaan vergroot de leefwereld.
 • Samen dingen ondernemen stimuleert en is veel gezelliger dan alleen.
 • Samen met de cliënt wordt er gewerkt aan verbetering van de zelfredzaamheid en uitbreiding van het netwerk.  
Maatjesproject Vivaldi biedt:
 • Zinvol vrijwilligerswerk dat veel voldoening geeft
 • Uitwisseling van ervaringen met collega-vrijwilligers
 • Ondersteuning en begeleiding
 • Onkostenvergoeding