Jetze Janssen

Jetze Janssen: "Een eerste indruk zegt ook niet alles." Veel mensen denken bij het begrip 'eenzaamheid' onwillekeurig aan oudere mensen. Natuurlijk geldt voor veel ouderen dat zij zich sneller eenzaam voelen wanneer bijvoorbeeld de partner is weggevallen. Maar in Den Haag verkeren ook veel jongere mensen, om wat voor redenen dan ook, in een sociaal isolement. Het Maatjesproject Vivaldi, onderdeel van de Vincentius Vereniging, richt zich nadrukkelijk op de doelgroep van mannen en vrouwen tussen de 20 en 55 jaar. Jetze Janssen is als enthousiaste vrijwilliger verbonden aan dit project, dat actief de eenzaamheid in Den Haag bestrijdt. Het project koppelt vrijwilligers voor een langere periode in een een-op-een relatie aan mensen die behoefte hebben aan sociale contacten.

Relatief begrip
Ervaringen - Jetze JanssenJetze heeft een druk bestaan als eigenaar/directeur van een Haags communicatiebureau, met als specialisatie grafische vormgeving. Maar voor het Maatjesproject Vivaldi maakte hij graag wat tijd vrij. "Ik ben geen geboren en getogen Hagenaar en toen ik in Den Haag kwam wonen beschikte ik nog niet over een uitgebreid sociaal netwerk. In de wijkkrant Zuid West Nieuws zag ik een artikel over het project. Dat sprak me aan: zo kon ik mijn netwerk verbreden en tegelijkertijd iets voor een ander betekenen. Ook de een-op-een relatie trok me wel, dat directe contact met mensen ligt me goed". Jetze geeft ook aan dat persoonlijke motieven een rol speelden bij zijn keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen. "Zoals zo veel mensen ben ook ik op zoek naar de zin van het bestaan, het doel in het leven. Ik denk dat vrijwilligerswerk daar een positieve bijdrage aan kan leveren". Via de Vincentius Vereniging kwam hij in contact met Maria Huijts, die het Maatjesproject Vivaldi co├Ârdineert. Jetze: "Daarbij komt ook je motivatie om de hoek kijken. Het zijn vier avonden waarbij je wordt voorbereid op het vrijwilligerswerk. Eenzaamheid is trouwens een relatief begrip. Het komt net zo goed onder jongeren voor als bij ouderen. Maar omdat andere organisaties zich vaak meer op die oudere groep richten, heeft Maatjesproject Vivaldi bewust gekozen voor de groep mannen en vrouwen tussen de 20 en 55 jaar die in een sociaal isolement zitten of daarin dreigen te raken".

Prima beslissing
Maatjesproject Vivaldi werd in Den Haag bekend via voorlichtingsbijeenkomsten en artikelen in de pers. Ook het netwerk van zorgverleners werd benaderd vanuit de Vincentiusvereniging, zoals de Kessler Stichting. Na de introductiecursus werd Jetze gekoppeld aan zijn gast. "Niet direct trouwens, want mijn maatje wilde eerste met Maria en mij rond de tafel zitten. Dat mag natuurlijk. Het bleek een dertiger, die een goede opleiding had gevolgd maar die de opleiding niet had afgemaakt. Een man met depressieve gevoelens, psychisch wat in de knoop. Door de medicatie die hij nodig had, maakt hij op anderen soms een wat trage indruk. Met als gevolg dat de sociale contacten met zijn omgeving simpelweg niet altijd even makkelijk tot stand komen". Dat eerste gesprek verliep niet al te soepel, maar Jetze liet zich daardoor niet uit het veld slaan. En dat bleek achteraf een prima beslissing. Jetze: "Een week later spraken we elkaar weer en toen bleek duidelijk dat een eerste indruk ook lang niet alles zegt. Hij nam in veel dingen duidelijk het initiatief, trok op de fiets met me door Den Haag en we bezochten op zijn verzoek het Filmhuis. Ik zag ineens films waar ik normaal gesproken niet zo snel voor naar de bioscoop zou gaan. Maar ook van Den Haag als stad zag ik ineens een heel andere kant. Zijn vader was architect en hij wist anekdotes en details over gebouwen te vertellen die voor mij compleet nieuw en verrassend waren. Kortom: ik had absoluut niet verwacht dat ik zelf van deze relatie zo veel zou opsteken!"

Weerstand overwinnen
Jetze begeleidt zijn maatje nu een half jaar, de afspraak binnen het project is dat het contact minimaal een jaar duurt. Jetze: "Het gaat tot nu toe erg goed. Ik merk dat hij steeds vrijer wordt in zijn contacten naar mij toe. Maar het blijft een kwestie van vertrouwen. Op zijn werk lukt het hem bijvoorbeeld lang zo gemakkelijk niet om op collega's af te stappen en een praatje aan te knopen. Maar we praten er samen wel over hoe dat beter kan". Binnen het Maatjesproject Vivaldi spreken de betrokkenen af dat ze een jaar lang met elkaar optrekken. Jetze: "Hoe goed onze relatie ook is, ik geef zelf wel heel duidelijk aan dat het na een jaar voorbij is. Ik heb gemerkt dat we toch wel erg van elkaar verschillen. Niet erg vind ik, want we hebben allebei ondanks die verschillen veel aan deze periode gehad. Hij is er sociaal sterker van geworden, ik heb geleerd om me niet te veel door mijn gevoelens te laten leiden, om een eerste, misschien wat negatieve, indruk te overwinnen. Mensen zijn vaak geneigd om bepaalde mensen te mijden, om daar met een grote boog omheen te lopen omdat ze zich wat afwijkend gedragen of er net even anders uitzien. Maar als je die weerstand weet te overwinnen, krijg je daar soms veel voor terug. Dat is in ieder geval mijn ervaring binnen dit project".

Uit: Vrijwilligersmagazine, jaargang 4 2005/2006.
Uitgave van HOF/Promotie Haags Vrijwilligerswerk