Wie komt in aanmerking

Alle kinderen van 1 tot 12 jaar uit Den Haag, Rijswijk en Leidschendam/Voorburg uit gezinnen met een Ooievaarspas hebben recht op het kiezen van speelgoed in onze winkel aan het Westeinde. Ouders/grootouders of pleegouders kunnen een maand voorafgaand aan de verjaardag van hun kind(eren) cadeaus komen uitzoeken tijdens de openingstijden van de winkel. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Daarnaast vinden er extra uitdeelacties plaats voor Ooievaarspaskinderen onder meer in de Sint en Kersttijd. De Speelgoedbeurs kondigt deze acties aan via publiciteit in de pers, in het Ooievaarsnieuws van de Gemeente Den Haag en via een schrijven aan de scholen voor basisonderwijs.