Goed speelgoed

De Speelgoedbeurs draagt er zorg voor dat het speelgoed veilig en schoon is.
De ouders/verzorgers zijn echter zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop met het speelgoed wordt omgegaan.
De Speelgoedbeurs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het spelen met het verstrekte speelgoed en het speelgoed valt ook niet onder een garantieregeling.