Wie is Ozanam

De Stichting Ozanam Den Haag heeft zich bij het kiezen van haar naam laten inspireren door Frédéric Ozanam, geboren in 1813 als zoon van een Franse arts. Frédéric was op jonge leeftijd intensief bezig met de vraag naar de zin van het leven en de rol die hij als christen daarin zou kunnen spelen. Hij raakte ervan overtuigd dat zijn geloof moest bijdragen aan het realiseren van vrijheid voor hemzelf en alle burgers. In 1833 richtte hij samen met andere studenten van de Sorbonne in Parijs een liefdadigheidsconferentie op die zich zou gaan wijden aan de zorg voor armen en zwakken in de samenleving. Als patroonheilige kozen zij Vincentius a Paulo. Uit dit initiatief groeide een wereldwijd netwerk van Vincentiusverenigingen die zich nu al meer dan 160 jaar bezig houden met maatschappelijke dienstverlening. De Stichting Ozanam werkt samen met verschillende organisaties waaronder de Vincentiusvereniging Den Haag.