BAKBOORD IS GESTOPT!

BAKboord heeft per 1 februari 2017 de deuren moeten sluiten.
Het geld is op en zonder financiën kan BAKboord niet (meer) draaien. Dat is jammer voor BAKboord, maar vooral voor de mensen waar BAKboord vijf jaar lang hard voor heeft gewerkt: de ex-gedetineerden in Den Haag en omgeving. Veel alternatieven zijn er niet in Den Haag, maar er wordt gewerkt aan een mogelijke doorstart van het project. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig en - vooral! - daar is geld voor nodig.
De vrijwilligers van het 'oude' BAKboord zijn met elkaar stevig aan het puzzelen op een nieuwe organisatie, omdat zij vinden dat de succesvolle begeleiding van ex-gedetineerden in het zoektocht naar werk moet worden voortgezet. 'Het kan niet zo zijn dat iets wat goed is zomaar moet stoppen omdat er geen geld is', vinden zij met elkaar.

Een nieuw BAKboord gaat er dus misschien wel komen, maar tot die tijd zijn de deuren dus dicht.

En voor wie nog niet weet wat het 'oude' BAKboord deed laten we de teksten voorlopig nog maar even op deze website staan. Alleen ter informatie!


Over BAKboord
BAKboord Den Haag zette zich tot 1 februari 2017 in voor de werkbemiddeling van ex-gedetineerden die zich vestigden in de regio Haaglanden. BAKboord bood ondersteuning bij het zoeken naar een betaalde baan, hielp met het opstellen van een CV, regelde een sollicitatiegesprek voor cliënten en bracht hen in contact met werkgevers die hen niet zonder-meer afwezen vanwege hun verleden.
Daarnaast zette BAKboord zich in voor het vinden van opleidingen en BBL-trajecten voor gedetineerden en ex-gedetineerden.
BAKboord werkte hierbij langs drie sporen:
  1. Vrijwillige relatiebeheerders benaderen werkgevers, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen op zoek naar passende vacatures en opleidingsplekken.
  2. Vrijwillige coaches begeleiden de cliënt bij het verwerven van inzichten en vaardigheden ten behoeve van het vinden en behouden van betaald werk en/of opleiding.
  3. De projectleider werkt aan de belangenbehartiging van ex-gedetineerden in de regio Haaglanden. Hij zoekt de samenwerking met gemeenten en met organisaties die zich net als BAKboord inzetten voor deze doelgroep.